Emulatori su najbolji način pokretanja Android aplikacija na računalu. Emulatori su postali moderni. To nije iznenađujuće jer se lako dobivaju i nude vam sredstva za izravnu korist. Android emulatori omogućuju korisnicima pokretanje i testiranje Android aplikacija na računalu, a ne na telefonu. To o